Chuỗi bảng hiệu điện thoại Samsung

portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio

Chuỗi bảng hiệu điện thoại Samsung

Công trình: Bảng hiệu điện thoại SamSung

Địa chỉ: Miền đông – Miền tây – Tây nguyên

Hạng mục: Thi công bảng hiệu quảng cáo

Tiến độ: 5 ngày/công trình

Năm: 2017