Chuỗi bảng hiệu nhà hàng Món Huế

portfolio
portfolio
portfolio
portfolio

Chuỗi bảng hiệu nhà hàng Món Huế

Công trình: Nhà hàng Món Huế – Phở Ông Hùng

Địa chỉ: TP.HCM

Hạng mục: Thi công hạng mục bảng hiệu

Tiến độ: 7 ngày/công trình

Năm: 2016-2017