Chuỗi bảng hiệu VUS

portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio

Chuỗi bảng hiệu VUS

Công trình: Trung tâm Anh ngữ VUS

Địa chỉ: TP.HCM

Hạng mục: Thiết kế & thi công hạng mục bảng hiệu

Tiến độ: 10 ngày/công trình

Năm: 2017-2018