Gian hàng Pure It

portfolio
portfolio
portfolio

Gian hàng Pure It

Công trình: Máy lọc nước Fureit

Địa chỉ: TP.HCM

Hạng mục: Thi công gian hàng trưng bày

Tiến độ: 5 ngày/1 điểm

Năm: 2017