Nhà thuốc Pharmacity

portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio

Nhà thuốc Pharmacity

Công trình: Chuỗi nhà thuốc Pharmacity

Địa chỉ: TP.HCM

Hạng mục: Thiết kế & thi công hạng mục bảng hiệu

Tiến độ: 7 ngày/công trình

Năm: 2017-2018