thể loại

Tuyển dụng
Công ty Tnhh quảng cáo Tường Minh cần tìm kiếm các ứng viên vào vị trí : Hành chính nhân sự. Phỏng vấn trong tháng 2/2021 Thời gian bắt đầu đi làm là tháng 03/2021. Mô tả công việc như sau: Nhân viên Hành chính nhân sự Mô tả công việc Theo dõi, làm HĐLĐ,...
Đọc thêm
Công ty Tnhh quảng cáo Tường Minh cần tìm kiếm các ứng viên vào vị trí :Chăm sóc khác hàng. Phỏng vấn trong tháng 1-2/2021 Thời gian bắt đầu đi làm là tháng 03/2021. Mô tả công việc như sau: Nhân viên Chăm sóc khách hàng Mô tả công việc Chăm sóc các đơn hàng...
Đọc thêm
Công ty Tnhh quảng cáo Tường Minh cần tìm kiếm các ứng viên vào vị trí : Giám sát và Chăm sóc khác hàng. Phỏng vấn trong tháng 1-2/2021 Thời gian bắt đầu đi làm là tháng 03/2021. Mô tả công việc như sau: Nhân viên Chăm sóc khách hàng Mô tả công việc Chăm...
Đọc thêm
1 2
error: